ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

29/04/2008 22:23

 

Οι ψυχές μας ποτέ δε ξεχνούν...
Our souls never forget…

δεν διαγράφουν τα ταξίδια τους...
they do not erase their trips…
δε λησμονούν την ζωή τους...
they do not neglect their life…
ζουν από το όμορφο χθές...
they live from the beauty of the past…
αγκαλιάζουν έντονα το σήμερα...
they embrace intensively the present …
 
απλά...
simply..
για να ξαναζήσουν...
So that they can live again...
Tα ταξίδια ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχής μας.
Εξερεύνηση νέων τόπων, εσωτερικά ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις, άνοιγμα σε νέους ανθρώπους …
Για αποδράσεις ψυχής και σώματος , προτείνουμε
Journeys had always been parts of our soul…
 
Exploring new places… internal questions that seek answers… opening into new people…
In order to escape – physically and spiritually- we recommend:
www.greekrentals.gr offering homes for rent on islands and on the mainland of beautiful Greece

 

Back